Vårt flotte team på

Milepælen Ettervern


Ettervernteamet på Milepælen består av erfarne fagpersoner som ledes av Ole Sørensen og som jobber tett sammen med ungdommene for å støtte dem i overgangen til voksenlivet. Teamet tilbyr individuell oppfølging, veiledning og praktisk hjelp til ungdommene, og jobber også med å etablere et nettverk av støttespillere rundt ungdommene. Målet er å hjelpe ungdommene med å utvikle de ferdighetene og ressursene de trenger for å klare seg selvstendig som voksne. Ettervernteamet på Milepælen har lang erfaring og et sterkt fokus på å tilpasse støtten til den enkelte ungdoms behov og mål.

unsplash