Andre tjenester

Stiftelsen Milepælentilbyr et bredt spekter av tjenester for å støtte ungdommer og deres familier. I tillegg til institusjonstjenester og ettervern, tilbyr Stiftelsen Milepælen flere viktige tjenester som bidrar til å styrke familierelasjoner, støtte ungdommer i deres hverdagsliv og hjelpe fagpersoner med å utvikle sin kompetanse. Disse tjenestene inkluderer familieveiledning, ungdomsoppfølging i hjemmet, faglig veiledning og miljøterapeut på skole.

Familieveiledning


Stiftelsen Milepælen tilbyr familieveiledning for å hjelpe familier med å styrke samspillet og kommunikasjonen mellom familiemedlemmene. Veiledningen er skreddersydd til familiens behov og kan innebære støtte til å håndtere konflikter, utvikle gode kommunikasjonsstrategier og styrke samarbeidet mellom familie og offentlige tjenester.

Miljøterapeut på skole


Skolen er en viktig arena for ungdommers utvikling og læring. Stiftelsen Milepælen tilbyr tjenester som miljøterapeut på skole, hvor en fagperson arbeider tett sammen med skolens personale og ungdommen for å skape et trygt og støttende læringsmiljø.


Miljøterapeuten kan bidra med å identifisere utfordringer, sette i gang tiltak for å forbedre ungdommens skolehverdag og styrke samarbeidet mellom hjem og skole.

Ungdomsoppfølging i hjemmet


For å støtte ungdommer som bor hjemme og trenger veiledning og oppfølging, tilbyr Stiftelsen Milepælen ungdomsoppfølging i hjemmet. Dette innebærer at en fagperson fra Stiftelsen Milepælen arbeider tett sammen med ungdommen og deres familie, og tilbyr støtte og veiledning i hverdagen. Dette kan for eksempel inkludere hjelp med skolearbeid, fritidsaktiviteter, konfliktløsning og sosiale ferdigheter.

Foredragsholding


Som foredragsholdere kan representanter fra Stiftelsen Milepælen Ungdomshjem dele vår erfaring og kunnskap om temaer som rus, psykisk helse, og hvordan man kan hjelpe ungdommer i en sårbar livssituasjon. Vi har en unik innsikt og kompetanse på dette området, og kan bidra med verdifulle perspektiver og råd for både ungdom, foreldre, og fagpersoner.

Faglig veiledning


Stiftelsen Milepælen tilbyr også faglig veiledning til fagpersoner som arbeider med ungdommer og familier. Veiledningen har som mål å styrke fagpersonenes kompetanse og bidra til kontinuerlig læring og utvikling. Dette kan omfatte veiledning i metodikk, teori, etikk og samarbeid med andre instanser. Et annet viktig aspekt ved faglig veiledning er å forbygge omorgstretthet og sekundærtraumatisering.

Kognitiv Atferdsterapi


S

Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en form for terapi som fokuserer på å identifisere og endre negative tankemønstre og atferd som bidrar til negative følelser og mentale lidelser. KAT er basert på teorien om at våre tankemønstre, følelser og atferd er gjensidig påvirket av hverandre, og at negative tankemønstre kan føre til negative følelser og atferd.

Henvendelser

Alle henvendelser vedrørende de tjenestene listet over kan rettes til Kjell Ivar Lund. 


Vedrørende KAT:

Våre KAT-terapeuter er fortsatt under opplæring. Dette har en positiv konskvens. Dette betyr at vi tilbyr timer for kr 500,-. Det er viktig og merke seg at vi ikke, på nåværende tidspunkt, kan ta i henvisninger om psykisk helshjelp fra fastlege. 


Priser på øvrige tjenester:

Ta kontakt med oss. Når vi vet noe om behovet vil vi sende deg et uforpliktende tilbud.