Hvorfor er ettervernet viktig?


Undom på insitusjon eller fosterhjem har mange voksne rundt seg som hjelper, og dekker behov. Når man blir ung voksen og flytter for selv kan dette etterlate et stort tomrom. Mange trenger fremdeles veiledning og støtte av trygge voksne for å sikre fortsatt god utvikling. 

Ettervern er veiledning og støtte i overgangen til voksenlivet mellom 18 og 25 år. Mange barnevernsbarn har ikke det nødvendige støtteapparatet i sitt nettverk og vil trenge hjelp.

Ettervern gir støtte til blant annet å gjennomføre utdannelse eller jobb, kontakt med offentlige myndigheter, utvikle selvstendighet som økonomistyring eller trening i å bo.

Et godt ettervern reduserer risikoen for negative utfall, som f.eks. at unge voksne havner i kriminalitet, misbruk av rusmidler eller opplever sosial ekskludering.

Ettervern kan bidra til å bygge broer og forbedre kommunikasjonen mellom tidligere barnevernsbarn og deres miljø, og dermed bidra til å skape et mer stabilt og støttende sosialt nettverk.

Hvorfor velge oss?


Milepælen har en spesialisert avdeling som kun jobber med ettervern. 


 • Milepælen Ettervern jobber etter en strukturert modell som sikrer planmessighet og evaluering. Teamet på ettervern kommer tidlig inn i allerede mens ungdommen er i et annet tiltak, institusjon eller fosterhjem, for å etablere relasjon samt kartlegge ungdommens ferdigheter og behov. I sammen med ungdommen lager vi en plan for ettervernet som oppdateres etter behov. Les mer om dette her.


 • Milepælen tilbyr døgnkontinuerlig tilgjengelighet. Dette er svært viktig av flere grunner:

   • Trygghet og støtte: Ungdom som forlater en institusjon kan oppleve usikkerhet og utfordringer i overgangen til et mer selvstendig liv. Døgnkontinuerlig tilgjengelighet sørger for at ungdommene alltid har noen å kontakte hvis de trenger hjelp eller støtte, uavhengig av tidspunktet på døgnet.

   • Kriser og nødsituasjoner: Noen ganger kan ungdom i ettervernsfasen oppleve akutte kriser eller nødsituasjoner. Med døgnkontinuerlig tilgjengelighet kan ettervernsavdelingen raskt intervenere og tilby nødvendig hjelp og støtte for å håndtere slike situasjoner.

   • Fleksibilitet og tilpasning: Døgnkontinuerlig tilgjengelighet gir mulighet for å tilby fleksible og tilpassede tjenester basert på ungdommens individuelle behov og livssituasjon. Dette bidrar til at ettervernsarbeidet blir mer personlig og effektivt.Ved å tilby døgnkontinuerlig tilgjengelighet kan Stiftelsen Milepælen Ungdomshjem sikre at ungdom i ettervern får den støtten og tryggheten de trenger, uavhengig av tidspunktet på døgnet. Dette er en viktig faktor for å fremme deres velvære og suksess i overgangen til voksenlivet.


 • Milepælen Ettervern har lang erfaring med tverrfaglig samarbeide med skole, arbeidsgivere, NAV og spesialhelsetjenesten Dette er avgjørende for å sikre en helhetlig og samordnet støtte til ungdommene i overgangen til et selvstendig liv.


 • Teamet på ettervern har barnevernfaglig, klinisk ambulerende miljøterapeutisk ledelse, med lang erfaring fra arbeid i barnevern, med fosterhjem og på barneverninstitusjon. Vi kan tilby klinisk veiledning og familieveiledning.


 • Ettervernet er en del av Stiftelsen Milepælen og har også tilgang på ressurser derfra. Dette kan være kartlegging og utredning (ASEBA, BYI-II, KATE, CATS, SRAS)  eller kognitiv atferdsterapi (KAT).